"İyilik yap karşılık bekleme, bilgiyi paylaş karşılık bekleme"

Uğurlu Eğitim

Uğurlu Eğitim Programı – 1 Gün

Bu program kapsamında; gönüllülerin belirttikleri iyilik fikirlerini hayata geçirebilmelerine destek olabilmek için proje yönetimi ve gönüllü yönetimi hakkında eğitim verilir.

  • ØUğurlu eğitimi tamamladıktan sonra katılımcılardan projeleri ile ilgili somut adımlar atmaları beklenir.
  • ØEğitim tarihinden sonra 3 ay içerisinde projesi ile ilgili somut adım atmayan gönüllüler uğur böceği olmak hakkını kaybederler.
  • ØGönüllülerden projelerini gerçekleştirirken İzgören Akademinin ve Türkiye Uğur Böcekleri Programının adını kullanmamaları beklenir. Bunun sebebi kendilerine ait projeye liderlik ediyor olmalarıdır. Herhangi bir desteğe ihtiyaç duyduklarında ilgili iletişim sorumlusuna ve TUP yöneticisine ulaşabilirler.
  • ØProjelerini herhangi bir kurum ya da kişiden maddi olarak destek almadan hayata geçirmeleri beklenir. Maddi bir desteğe ihtiyaç olduğunda sponsoru ve ihtiyaç sahibini bir araya getirirler.