"İyilik yap karşılık bekleme, bilgiyi paylaş karşılık bekleme"

Kendi Hayatının Lideri Ol Semineri ? Ne anlatır ?

Türkiye Uğur Böcekleri Programı’nın değerleri olan yurt sevgisi, hoşgörü, dürüstlük, girişimcilik ve iş kalitesi başlıklarından oluşan seminerde; bir liderin sahip olması gereken dürüstlük, girişimcilik ve iş kalitesi ilkeleri ile yurt sevgisi ve hoşgörü değerleri hikâyeler ve uygulamalar kullanılarak anlatılmaktadır.

Uğur böcekleri kendilerine verilen ders haritası sınırları çerçevesinde seminer sunumunun içerisindeki hikâyeleri çıkarma ve yerlerini değiştirme hakkına sahiptir. Seminer sunumunda yenilik yapmak istedikleri zaman öncelikli olarak TUP Yöneticisinin onayını almaları gerekmektedir.

Değerler:

Dürüstlük: Hayatımız boyunca çevremizdeki kişilere karşı dürüst davranmanın ve güvenilir bir birey olmanın önemi anlatılmaktadır.

İş Kalitesi: Her kişinin kendi meslek alanındaki bilgi düzeyini artırması ve bu sayede yaptığı işlere nasıl değer katabileceği anlatılmaktadır.

Girişimcilik: Bireylerin karşılaştıkları toplumsal sorunlar karşısında, bunlara şikâyet etmek yerine nasıl çözüm bulabilecekleri ve her türlü koşulda üretken olabilmenin önemi anlatılmaktadır.

İlkeler:

Hoşgörü: Farklılıklara değer verilmesinin önemi ve bu sayede iletişime, fikirlere, gelişime açık bireyler olunabileceğinin üzerinde durulur.

Yurt Sevgisi: Yaşadığın topraklar için çalışmanın önemi anlatılmaktadır. Yurt sevgisi içinde hoşgörü olduğunda daha anlamlı olduğundan, bu başlık hoşgörü değeriyle bağlantılı şekilde anlatılmaktadır.